Akadálymentesített nézet 06 94 / 311 542

Bemutatkozás

Műszaki osztály bemutatása

Osztályvezető: Máté Péter


Az osztály tevékenységének bemutatása:

 • Ingatlan karbantartás, -felújítás
 • Energia- és közműellátás
 • Orvosi műszerfejlesztés
 • Gondnoksági tevékenység (telefonközpont kezelése, gazdasági részlegek takarítása, belső szállítás, udvar-és parkgondozás)
 • Uniós és egyéb projektek előkészítése, megvalósítása, adminisztrációja.
 • A kórházi közbeszerzések adminisztrációja, koordinálása.
 • A kórházi műszaki fejlesztések, beruházások előkészítése, terveztetése, közbeszerzése és megvalósítása.

Szervezeti felépítés, feladatmegosztás

 • Üzemeltetés és létesítmény-fenntartás

Három részre tagozódik a szakmai munkamegosztás szerint:

 • Épületek, építmények építészeti fenntartása

Ügyintéző: Pálosi Gyula

A részleg az ingatlanok építészeti karbantartását, javítását intézi, koordinálja (pl. festések, belső építészeti javítások, homlokzat-, tetőjavítások, útjavítások stb.)

 • Erős- és gyengeáramú rendszerek üzemeltetése, fenntartása

Ügyintéző: Szabó Dávid, Szerdahelyi János

A részleg feladata az elektromos és gyengeáramú hálózatok üzemeltetésének, fenntartásának, javításának ügyintézése, koordinálása (pl. az elektromos ellátás biztosítása a főelosztótól a fogyasztókig, a telefon, az informatikai hálózat, a tűzjelzők, riasztók, beléptető rendszer működtetése stb.); valamint a kórház villamos és egyéb energia-ellátásának biztosítása.

 • Gépészeti rendszerek üzemeltetése, fenntartása

Ügyintéző: Göndör Zoltán
A részleg feladata a kórház betegeit és személyzetét kiszolgáló gépészeti rendszerek (pl. víz, csatorna, fűtési hálózat, klímák, szellőzések, felvonók, sterilizálók, mosogatók stb.) üzemeltetési, javítási, karbantartási feladatainak ügyintézése, koordinálása.

Munkairányítás, elszámolások, CT, MRI üzemeltetés, sugárvédelem

Ügyintéző: Szabó Dávid

Feladata:

 • az ingatlan-karbantartás munkairányítása, a teljesítmény elszámolása, kijelölt eszközök, ingatlantartozékok (pl.: lamináris boxok, mosogatógépek, tűzgátló ajtók, tűzjelzők, sprinkler, csőposta, gyógymedence stb.) karbantartásának ügyintézése
 • az energia- és közmű elszámolások ügyintézése
 • egyes képalkotó diagnosztikai berendezések (CT, MRI) üzemeltetési, karbantartási kapcsolattartása
 • sugárvédelmi vezető

Ügyintéző: Szerdahelyi János

Feladata:

 • Az ingatlan-karbantartás munkairányítása, a teljesítmény elszámolása, kijelölt eszközök, ingatlantartozékok (pl.: fénymásolók, beléptető rendszerek, automata ajtók, csőposta, biztonsági világítás stb.) karbantartásának ügyintézése
 • Őrzés-védelmi szolgáltatás ügyintézése, elszámolása
 • Aggregátorok, telefon alközpontok karbantartása, ügyintézése- Legionella elleni rendszerek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos ügyintézés, vízvizsgálatok ügyintézése
 • Naperőművek üzemeltetése, karbantartása

Létesítményvédelem, orvosi műszerfejlesztés, vagyongazdálkodás

Csoportvezető: Sarang Péter

 • A létesítményvédelem feladatköre a biztonsági szolgálat, a katasztrófavédelmi jogszabályok által előírt kötelezettségek, a tűzvédelem, a környezetvédelem, a munkavédelem és az ADR szabályok szerinti fuvarozási tevékenységek szabályai betartásának feladatait öleli fel.
 • A vagyongazdálkodás körébe az ingó és ingatlan tárgyi eszközök nyilvántartása, bevételezése, selejtezése tartozik
 • Az orvosi-műszer fejlesztés feladata a gyógyításhoz szükséges orvosi műszerek beszerzésének előkészítése, a beszerzés lebonyolítása, a beszerzésükre irányuló közbeszerzésekhez kapcsolódó ügyintézés.

Gondnokság

Csoportvezető: Szántai Krisztina

 • A Gondnokság szervezetébe tartozó munkatársak látják el a telefonközpont kezelését.
 • A gondnokság takarítói felelősek a gazdasági hivatal részlegei tisztaságáért.
 • A kórházon belüli szállításokat végző munkatársak biztosítják a hulladék elszállítását és látnak el költöztetési, eseti szállítási feladatokat.
 • A Gondnokság biztosítja a telephelyek tisztaságát, a parkok gondozását.
 • Közbeszerzések adminisztrációja

Osztályadminisztráció

Ügyintéző: Szakács Anikó

 • Az osztályos adminisztráció ügyintézése
 • Egyes szolgáltatókkal kapcsolattartás, számla, egyéb ügyintézés
 • Uniós és egyéb projektek előkészítésében, megvalósításában való közreműködés, projektadminisztráció

Elérhetőségek

Műszaki Osztály
 • Telefon +36 (94) 515-502
 • E-mail