Ugrás a főmenüre Ugrás a tartalomra Ugrás a lábléchez
06 94 / 311 542

Főigazgató köszöntő

A kórház bemutatása

Intézményünk a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Vas vármegyében az egyetlen, széles szakmai spektrummal rendelkező kórház, mely meghatározó szerepet tölt be a Nyugat-dunántúli régió betegellátásában is. A Központi Telephely Szombathelyen található.
Intézményünk 1929-ben létesült és ugrásszerű fellendülést jelentett a megye és Szombathely város, sőt az egész Nyugat-Dunántúl egészségügyi ellátásában. A kórházat a nagy formátumú kórházszervező Dr. Pető Ernő alapította. A kórház a két világháború között a megye határain túl is ismert, jó hírű gyógyintézetté fejlődött, és a második világháború után tervszerű, céltudatos gyógyító és tudományos munkája eredményeként megyei kórházunk az ország egyik legjelentősebb vidéki kórházává vált.
1955. január 1-én a kórház akkori vezetése a kórház névadójaként Markusovszky Lajost választotta, akinek végső nyughelye a mai Vasegerszegen található. Így a névadó választásnak helyi gyökerei is voltak. A hetvenes évek végén a kórház már regionális feladatokat is ellátó vezető egészségügyi intézmény.

2007. február 15.-én tulajdonosi döntés következtében kórházunk egyesült a szentgotthárdi Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdővel.
A kórház 2007. október 01.-től gazdasági társaságként működött 2013.04.01.-ig, a társaság neve Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság volt. Majd 2013.04.01.-én megtörtént az állami tulajdonba vétel és jelenleg is költségvetési intézményként működünk.
Közben folytatódott az integráció, 2013.01.15.-án egyesültünk a körmendi Batthyány-Strattman László Kórházzal, majd 2017. január 01.-én a celldömölki Egyesített Kemenesaljai Kórházzal, kialakítva így két új városi telephelyet.

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház jelenleg 959 aktív-, 714 krónikus-, összesen 1.673 ágyon, azon belül 34 fekvőbeteg osztályon látja el betegeit. A fekvőbeteg osztályok szívsebészeti, transzplantációs és égési osztály kivételével a hazai orvosi ellátás teljes spektrumát nyújtják. Ellátási területe elsősorban Vas megye, 254 ezer fő lakossal, de számos szakmában rendelkezik több megyére, ill. régiós ellátásra vonatkozó területtel (600 ezer – 1.300 ezer fő lakossal). 
Járóbeteg-ellátás tekintetében több mint százféle speciális szolgáltatást nyújtó szakambulancia és szakrendelés működik, a betegeket a Kórház különálló Rendelőintézetében és a fekvőbeteg osztályok mellett működő járóbeteg-egységekben (53 szakrendelésen, 77 szakambulancián, 6 gondozóban és 24 diagnosztikus egységben) látja el.
A fenti kapacitások keretében a Kórház fekvőbeteg-ellátásban évi 70.800 esetet lát el, járóbeteg-ellátásban évi 1 millió beteg fordul meg. A Kórház Case-mix indexe 1,17, amely jelzi, hogy az átlagosnál (1,0) magasabb szakmai színvonalú vagy nagyobb bonyolultságú eseteket lát el.
Több nagyobb, más településen működő (Körmend – 110 ágy, Szentgotthárd – 130 ágy, Celldömölk – 170 ágy, Kőszeg szakrendelő) és számos kisebb szombathelyi telephellyel rendelkezik. Az aktív dolgozói létszám jelenleg 1.970 fő.

A 2012. július 1-jét követő struktúraváltás következtében több szakmában is a legmagasabb, III-as progresszivitási szintű ellátást nyújtja Onkoradiológia, Mellkassebészet, Szemészet, Urológia, Infektológia, Fül-orr-gégészet, Bőrgyógyászat, Gasztroenterológia, Nefrológia, Endokrinológia, Szülészet-nőgyógyászat, PIC, Mozgásszervi és speciális rehabilitáció szakmákban.
Emellett széles spektrumú, magas színvonalú diagnosztikai szolgáltatásokkal áll a betegek rendelkezésére (két MR készülék (3T, 1,5T), két CT készülék (256- és 64 szeletes), ultrahang, RTG, angiographia, haemodinamikai laboratórium, EKG, Holter-monitorizálás, EEG, izotópdiagnosztika, laboratórium, patológia, citológia, molekuláris patológia, haemostaseológia, immunhaematológia, transzplantációs immunológia és genetikai diagnosztika, stb.
Az oktatási és tudományos munkát a kórház kezdettől fontos feladatának tartotta. Kórházunk képzéssel, szakképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos, valamint az oktatási és az alkalmazott kutatási tevékenysége hazai kórházak viszonylatában speciális helyzetéből adódik. A régióban orvosegyetem nincs, de gyakorlóhelye a medikusképzésnek, háziorvosi képzés- és továbbképzésnek, valamint a mind nagyobb jelentőséggel bíró ápoló-, védőnő- és szülésznőképzésnek. Ezen kívül a kórházban működik a szakdolgozók továbbképzését, az ápoláskutatást segítő Regionális Oktatási Decentrum. A kórház 1967 óta a Pécsi Orvostudományi Egyetem oktatókórháza, és mint ilyen, az országban elsőként nyerte el az oktatókórház címet. Együttműködési szerződés köti a kórházat a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi Képzési Központjához (1995) és a szombathelyi Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolához (1992). Az Egészségügyi Szakdolgozók Továbbképző Intézete és a kórház ugyancsak hivatalos együttműködéssel rendelkezik.

Kórházunk közép-, illetve hosszú távú stratégiája igazodik a helyi és régiós feladatokhoz, a földrajzi elhelyezkedéshez, a kor egészségpolitikai elvárásaihoz. A sürgősségi betegellátás korszerűsítését kiemelt feladatként kezeljük. 2007-ben átadásra került a Sürgősségi Betegellátó Tömb, ezen belül a Sürgősségi Betegellátó Osztály, mely a mai modern szemléletű ún. egykapus ellátás szerint működik. Fő célunk a sürgősségi esetek helyi definitív ellátása, ennek kapcsán fejlesztjük a cardiovascularis (szív-koszorúér katéterezés), neurológiai (stroke ellátás) intervenciós technikákat és traumatológiai beavatkozásokat. További célunk a Regionális Onkológiai Centrumként működő onkológiai, ezen belül is a sugárterápiás ellátásunk fejlesztése. Az onkológiai minőségi munkát szavatolja a közelmúltban bevezetett molekuláris genetikai tevékenység is. A régióban hiányzó, vagy alulreprezentált regionális feladatokat szintén erősítenünk kell, az érintett szakmák személyi és tárgyi feltételeit meg kell teremteni a feladat ellátásához.

Bemutatkozásunk célja meggyőzni betegeinket, a háziorvosokat, a környező kórházak orvosait arról, hogy kórházunk szakmailag felkészülten és fejlett technológiával végzi a betegek ellátását, növelve a betegbiztonságot és így betegeink megelégedését.

Dr. Nagy Lajos
főigazgató