Bemutatkozás

Osztályvezető: Fuchs Ádám


Feladata: A Pénzügyi Csoport, a Számviteli Csoport, a Pénztár és a Leltárellenőrzési Csoport feladatainak irányítása, koordinálása. A kórház gazdálkodásának alapját biztosító éves elemi költségvetés, számszaki és szöveges beszámoló előkészítése, elkészítése. Rendszeres és eseti adatszolgáltatások nyújtása. Gazdasági Igazgató-helyettesi feladatok ellátása. Stb.

Osztályvezető-helyettes: Gömbös Csabáné
Feladata: A főkönyvi könyvelés naprakészségének biztosítása. Költségvetési előirányzat egyeztetése, módosítása. A havi, negyedéves, éves egyeztetések elvégzése, az analitikus nyilvántartások egyezősségének biztosítása a főkönyvi könyveléssel. Stb.

Pénzügyi csoportvezető: Unger Árpádné
Feladata: A szállítói-vevői analitikai nyilvántartás naprakész vezetésének figyelemmel kísérése. Vevői számlák negyedévenkénti egyeztetése, lejárt határidejű kintlévőségek behajtása, a szükséges intézkedések megtétele. Stb.

Számviteli csoportvezető: Szabó Zoltán
Feladata: A napi számlakivonat és pénztárjelentés alapján a kiadások és bevételek érvényesítése és kontírozása, majd könyvelése számítógépen. Havi és negyedéves feladások átvétele és egyeztetése. (gyógyszertári-, készlet-, tárgyi eszköz-, kötelezettségvállalás- és bérfeladás) Stb.

Leltározási csoportvezető: Kovácsné Udvardi Márta
Feladata: Éves leltározási ütemterv elkészítése. Az ütemtervnek megfelelően az osztályok, részlegek leltározásának elvégzése, értékelése, az eltérések okának vizsgálata. Stb.

Az osztály feladat:
A Kórház gazdálkodásának és számviteli rendjének bonyolítása a számviteli- és az államháztartási törvényben, valamint egyéb rendeletekben, jogszabályokban előírtaknak megfelelően.
• A kórház éves elemi költségvetésének előkészítése, elkészítése
• A kórház éves számszaki és szöveges beszámolójának előkészítése, elkészítése
• Kötelezettségvállalás nyilvántartása
• A költségvetési előirányzatok nyilvántartása, egyeztetése, módosítása
• Rendszeres (havi, negyedéves) és eseti adatszolgáltatások nyújtása (pl. szállítói és vevői állomány alakulása, pénzkészlet alakulása, devizajelentés, időközi költségvetési jelentés, időközi mérlegjelentés, bevételi-kiadási előirányzatok alakulása, stb.)
• Leltározási feladatok
• A házipénztár feladatainak ellátása
• Főkönyvi könyvelés
• Értékesítések, eladások, számlázások
• Számviteli rend betartása
• Gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása

A Pénzügyi és Számviteli Osztály szervezeti felépítése:
• Pénzügyi Csoport
• Számviteli Csoport
• Pénztár
• Leltárellenőrzési Csoport


Elérhetőségek

Pénzügyi és Számviteli Osztály
  • Telefon +36 (94) 515-602
  • Fax +36 (94) 327-873
  • E-mail