Bemutatkozás

Kontrolling és Finanszírozási Igazgató: Marton Cecília

Osztályvezető: Szabó Tamás

Az osztály feladatai:

A Kontrolling és Finanszírozási Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezet.

Ellátja az intézmény finanszírozással kapcsolatos feladatait, e tevékenységet irányítja, felügyeli, ellenőrzi. E feladatkörben intézkedik a Kórház működését megalapozó Működési engedélyek és a Finanszírozási szerződések kiadása iránt az illetékes hatóságoknál.

Kezeli és elemzi az egészségügyi hatóságoktól érkező elszámolásokat, kimutatásokat. Figyelemmel kíséri a Finanszírozási szerződésekben meghatározott különböző pénzügyi és egyéb keretek alakulását, és intézkedik azok emeléséről, amennyiben az szükségessé válik, szem előtt tartva a Kórházi bevételek maximalizálását!

Kapacitás átcsoportosítási, többletkapacitás-befogadási kérelmeket dolgoz ki az érintett területekkel együttműködve, majd benyújtja az illetékes hatósághoz, továbbá pályázatok összeállításában is részt vesz.

A kontrolling tevékenység keretében ellátja információkkal a vezetőséget és az egyes szervezeti egységeket, amelyek prezentálják a Kórház és az egyes klinikai osztályok tevékenységét, gazdálkodását (betegforgalmi adatok, bevételek, kiadások, eredmény-kimutatás). Mind klinikai, mind intézményi szinten rövid, illetve középtávú terveket készít. Majd elemzi a tényadatokat (bizonyos gyakorisággal) éves, féléves, havi és hóközi gyakorisággal és ezen adatok alapján javaslatot tesz a vezetőség felé, tevékenység optimalizálására, javítására.

Kontrolling adatszolgáltatást nyújt be a Fenntartó felé minden egyes negyedévben a Kórház üzemgazdasági eredményéről.


Elérhetőségek

Kontrolling és Finanszírozási Osztály
  • Telefon +36 (94) 311-542 (5363)
    +36 (94) 311-542 (5365)
  • Fax +36 (94) 327-873
  • E-mail