Ugrás a főmenüre Ugrás a tartalomra Ugrás a lábléchez
06 94 / 311 542

Bemutatkozás

Szombathely - Fekvőbeteg ellátás - Ortopédiai Sebészeti Osztály

Gyógyítási feladatok:

A megye egész területére kiterjedő, annak minden lakosát érintő ellátás a mozgásszervi betegségek diagnosztikája, konzervatív és műtéti kezelése tekintetében. Kivételt képeznek a mozgásszervi daganatos betegségek, valamint az egyes gerincbetegségek végleges, operatív ellátása. Ezen esetekben feladatkörünk - az Országos Intézet állásfoglalásának megfelelően - a diagnosztika területére korlátozódik.
Regionális, valamint az ország egész területét érintően csípő ultrahang-diagnosztikai ellátás biztosítása mindazon mozgásszervi betegek részére, ahol a személyi vagy tárgyi feltételek az illetékes ellátási területen nem adottak.

Oktatási feladatok:

  • az orvosképzés keretében orvostanhallgatók ápolási, sebészeti gyakorlatának biztosítása, oktatása
  • a postgraduális képzés keretében részvétel az ortopéd – traumatológiai szakképzésben
  • részvétel a háziorvosok képzésében, továbbképzésében mozgásszervi betegségek vonatkozásában eseti és tanfolyam-szerű képzési formákban
  • a szakdolgozók főiskolai és szakközépiskolai képzésében (védőnők, diplomás ápolók és gyógytornászok )
  • részvétel a Regionális Oktatási Központ által szervezett iskolarendszerű és azon kívüli tanfolyamos képzésekben, elméleti és gyakorlati oktatásban

Tudományos feladatok:

  • a mindennapi klinikai gyakorlatban, a megelőzésben, a kórismézésben, ill. a kezelésben felmerülő kérdések, problémák alkalmazott tudományos igényű vizsgálata
  • az új diagnosztikus és terápiás (elsősorban műtéti) eljárások alkalmazásával szerzett tapasztalatok összegzése, elemzése klinikai tanulmányok formájában
  • a fekvő- és járóbeteg-ellátás szakmai adatainak statisztikai elemzése, tanulságok levonása
  • esetbemutatások, esetelemzések

Fekvőbeteg-ellátás:

Fekvőbeteg-ellátás a megyei Kórház székhelyén, a Sebészeti tömb (15., 17. épület) I. emeletén, 20+1 ággyal biztosított.

Az osztály nyitott, a látogatás naponta engedélyezett (14-17 óra között).
Kapcsolattartás a minden betegágynál felszerelt személyi hívó, ill. akár külföldről is kezdeményezett telefonhívás révén történhet.