Ugrás a főmenüre Ugrás a tartalomra Ugrás a lábléchez
06 94 / 311 542

Bemutatkozás

Intaháza - Fekvőbeteg ellátás - Pszichiátriai és Addiktológiai Rehabilitációs Osztály

PSZICHIÁTRIAI ÉS ADDIKTOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

„Egy jelenség vizsgálatakor a valóságmezőt, a kontextust fokozatosan tágítjuk, míg a jelenség odaillő, adekvát értelmezhetőségét el nem érjük...A jelenség tehát szűkebb kontextusban is értelmezhető, csak kevésbé adekvátan.”

(Goldschmidt Dénes)

BEMUTATKOZÁS

Intaháza, Vas megye, ezen belül a Kemenesaljai kistérség tradicionálisan meghatározó pszichiátriai ellátóhelye (beleértve mind a járóbeteg ellátást, mind a pszichiátriai osztályos rehabilitációt).

Osztályunk - a terápiás közösség szemléletén,- munkaterápiás profilján alapuló hagyományait továbbvíve, pácienseink az extramurális életbe való minél teljesebb visszailleszkedésén fáradozunk.

Az "Aranyketrec" elsősorban már nem védelmet biztosít, hanem biztonságos, áttekinthető keretek között működő felkészülési hellyé vált, ahol a bekerülés pillanatától természetesen a visszatérés lehetőségének fenntartásával, nem a maradás, hanem az eltávozás, a megszokott élethelyzetbe való visszailleszkedés a cél.

A térség településszerkezetéből adódóan - elszórt falvak, rossz közlekedési viszonyok- a járóbeteg ellátás keretében, ambuláns rehabilitációs program nehézkesen, vagy alig valósítható meg.

A pszichiátriai korlátozottság olyan funkciók zavara, amelyek gátolják az egyént az önállóságban, munkavégzésben, társas kapcsolatai fenntartásában.

A pszichiátriai rehabilitáció célja, hogy biztosítsa a pszichiátriai okból korlátozott emberek számára a visszatérést a szokvány életvitelbe.

„A rehabilitáció olyan szervezett segítség, amit a társadalom nyújt az egészségében, testi vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékos személynek, hogy helyreállított, vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a közösségben. (Eü.tv. 100.par.)”.

Célunk tehát, lehetőség szerint, a betegség tüneteinek tartós remissziója, az önálló életvitelre való képesség, a munkaképesség, valamint a társas kapcsolatokban való részvétel készségének helyreállítása.

A rehabilitációs ellátóhely működését a rehabilitációs team formájában végzett ellátás jellemzi, amely a funkcionális állapotfelmérésnek megfelelően, a szakmai irányelvek és protokollokon alapuló, egyénre szabott rehabilitációs célokat rögzítő terv alapján zajlik, a beteg aktív közreműködésével.

Az osztályunkon zajló rehabilitációs tevékenység során a mentális zavarokról az integratív betegségmodell, a vulnerabilitás - stressz - modell mentén gondolkodunk.

Ez a multifaktoriális betegségszemlélet a pszichés zavarok hátterében álló genetikai-biológiai, szociális, pszichológiai tényezőket egymással kölcsönhatásban állóknak tételezi.

Célunk elsősorban nem a betegségtünetek szanálása, hanem pácienseink számára, a lehetőség szerint saját élethelyzetükhöz illeszkedő, minél jobb minőségű élet biztosítása.

A Pszichiátriai rehabilitációs osztályon 70, az Addiktológiai rehabilitációs osztályon 15 ágyon gyógyulnak betegeink.

Munkatársaink:                     

Orvosok: 

 • Dr Nagy László oszt.vez.főorvos
         Pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos
 • Dr Nyúli László főorvos
        Neurológus, pszichiáter, Addiktológus szakorvos
 • Dr Vaitsuk Liliána
       Pszichiáter, Pszichoterapeuta, Pszic.rehab.szakorvos
   
 • Farmasi Éva
       
  Klinikai szakpszichológus               
 • Sallai Judit
      
  Klinikai Szakpszichológus               

Vezető szakdolgozók:

 •   Hosszú Gyuláné Ápoló( Bsc) pszich.szakápoló
         oszt.vez.ápoló
 •  Csillag-Szabó Judit  szakápoló, eü-i gyakorlatvezető 55
         szabadság alatt mb. helyettes ov. ápoló   
 • Kiss István Zsolt Agrármérnök(Msc)RehabilitációsTevékenység Terapeuta
        betegfoglalkoztatók részlegvezetője
 • Csókásné Nováki Klára : Szociális munkás, okj ápoló
       
  Pszichiátriai Betegek otthona
      
  részlegvezetője, Intézményvezető

Munkánkat segítik:
A Terápiás Közösség tagjai:

Takarítók, segédmunkások, rehabilitált dolgozók, szakmunkások, betegfoglalkoztatók, ápolók,pszichiátriai szakápolók,általános ápolási és eü-i asszisztens, segédápoló, betegkísérő, szociáilis ápolók és gondozók, dietetikus, gyógytornász, művészetterápiában jártas szakemberek, szociálpedagógus, orvosok, betegek, lakók.